Domů


O ceně

Návody některých magazínů typu „Udělej si sám”, jak si fládrovat nábytek, jsou pouze radami jejich redaktorů nebo dopisovatelů a se skutečným fládrováním nemají nic společného. Podobně jako rada, že rozklížený nábytek stlučeme hřebíkem.

Ve svém oboru se často setkávám s pracemi, které potvrzují pravidlo:
Když dva dělají totéž, není to totéž”.
Fládrováním má Váš starý nábytek získat reprezentativní vzhled, nikoliv vzhled dveří ze sklepa.


obraz polských tater

Pro urychlení prací (např. při zakázkách většího rozsahu) mohou připravovat podklad pod fládr, natírat, opravovat a podobně i řemeslníci jiných oborů. Ale malba fládrů je ryze umělecká práce stejně jako obraz a ten někdo namalovat umí a někdo ne. Můj obraz polských Tater spolu s dalšími fotografiemi je referencí firmy a myslím, že dostatečně prezentuje vzhled odvedené práce.


Nefládruji nový, ale vždy jen starší nábytek a ten může být zubem času značně poškozený (cena za vícepráce spojené s opravami podkladu se účtuje zvlášť). Pracuji sám a neprovádím ani nezajišťuji sklenářské, stolařské, zámečnické a další opravy jiných oborů jako je plynování proti červotočům, otryskování… Tyto opravy, jsou-li nutné si musí zákazník zajistit sám.

noční stolek před úpravou

Cena je závislá především na členitosti a velikosti k čtverečním metrům, dále pak k profilovanosti, prolamovanosti a dalším stěžujícím prvkům (jako jsou řezbářské práce a další). Platí pravidlo: „Čím je plocha menší a členitější , tím je pracnější a dražší”.
Protože dobový nábytek je typově velice rozmanitý, není možné stanovit tabulkovou cenu a ta je dohodnuta až pro konkrétní zakázku. Také dopravu, tedy realizaci zakázky platí zákazník. Cena fládru nočního stolku na fotografii před úpravou je bez oprav asi 2500 Kč, sami se zamyslete, jaká je Vaše finanční představa.

Důležitá poznámka: „Jedná se o veřejnosti neznámý obor a proto věnujte pozornost textové části mých www stránek”.

Fotodokumentací fládru starého ořechu na dobovém nábytku, od vyspravení podkladu a základní nátěr přes hrubý fládr až po finální výsledek, sami získáte představu, jak časově náročná renovace je: 3 až 4 dny bez oprav.


Některé firmy z důvodů nižší ceny fládrují pouze jedním fládrem(viz. technologie). firma „fládrování Řepa” se nenabízí na trhu nižší cenou, ale provedením.